TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIE w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Regulamin

Regulamin 19. edycji Gdańsk DocFilm Festiwal

  Gdańsk DocFilm Festiwal ma charakter międzynarodowy i jest konkursem filmów dokumentalnych oraz polskich krótkometrażowych filmów fabularnych poświęconych głównie:

 • sytuacji człowieka jako jednostki lub zbiorowości pracowników w środowisku pracy,
 • aktywności i rozwoju zawodowego w każdej postaci,
 • pasji i aktywności twórczej,
 • godności człowieka, etyki oraz poszanowania praw człowieka
  Celem Festiwalu jest:

 • zgromadzenie w jednym miejscu i czasie polskiej i zagranicznej twórczości o tematyce filmowej zgodnej z ideą Festiwalu
 • promocja polskiej i zagranicznej twórczości filmowej o tematyce zgodnej z ideą Festiwalu – twórcza konfrontacja filmów związanych z profilem Festiwalu
 • wyłonienie i nagradzanie najcenniejszych dzieł oraz ich twórców

I. ORGANIZACJA FESTIWALU
– Termin Festiwalu: 10.11.2021 – 13.12.2021 roku
– Miejsce prezentacji filmów: Nadbałtyckie Centrum Kultury /NCK/, 80-851 Gdańsk, ul. Korzenna 33/35
– Producent Festiwalu: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej. 80-855 Gdańsk, ul. Wały
Piastowskie 24/19; website: www.gdff.pl
– Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Urząd Miasta Gdańska
– Nadzór nad Festiwalem sprawuje Rada Programowo-Artystyczna, /RP-A/.
RP-A powołuje 3 – osobowe Jury wraz z Przewodniczącym. Członkami Jury nie mogą być osoby zatrudnione na stałe lub czasowo w Biurze Organizatorów GDFF .
Organizatorzy Festiwalu pokrywają koszty pobytu i pracy członków jury – Producent Festiwalu powołuje Biuro Organizacyjne Festiwalu, które bezpośrednio wykonuje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu.

II. REALIZACJA FESTIWALU
– W konkursie biorą udział filmy dokumentalne z kraju i z zagranicy oraz krótkometrażowe filmy fabularne produkcji polskiej zgłoszone przez realizatorów lub producentów tych filmów.
– Termin zgłoszenia upływa 31.03.2021 r. O zakwalifikowaniu filmów do konkursu decyduje Rada Programowo-Artystyczna na wniosek powołanej przez siebie 3 osobowej Komisji Selekcyjnej dokonującej selekcji zgłoszonych filmów.
– Zgłaszający filmy dokumentalne zobowiązuje się zarejestrować film przez platformę FilmFreeway, od dnia 15 lutego 2021 do dnia 31 marca 2021, gdzie wypełnia formularz rejestracyjny oraz wgrać film.
– Zgłaszający polskie krótkometrażowe filmy fabularne zobowiązuje się zarejestrować swój film wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie od dnia 15 lutego 2021 do dnia 31 marca 2021.
– Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom Festiwalu bezpłatnie.
– Do pokazów festiwalowych akceptowane są następujące nośniki: BluRay lub DCP (preferowany), 35mm, pliki H264, HDCAM

– Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone filmy wyprodukowane w latach 2018-2020.
– Kopia eksploatacyjna filmu zgłoszonego do konkursu, z chwilą zakończenia festiwalu wprowadzona zostanie do archiwum festiwalu.
– Zgłaszający film wyraża zgodę na nieodpłatne użycie wybranych przez Organizatora
19. GDFF fragmentów filmu o długości max. 30 sekund w celu promocji 19. GDFF
w przestrzeni imprezy festiwalowej w mediach i wydawnictwach 19. GDFF.
– Listę zaproszonych na festiwal gości polskich i zagranicznych, których koszty udziału
w festiwalu pokrywają Organizatorzy ustala Rada Artystyczna. Udział w festiwalu zaproszonych gości musi być potwierdzony do 10 października 2021 roku.
– Organizatorzy Festiwalu mogą zaprosić do udziału w Festiwalu osoby, których obecność uznają za ważną dla idei i przebiegu Festiwalu. Koszty pobytu gości na Festiwalu pokrywane są z funduszy imprezy.

III. NAGRODY REGULAMINOWE – NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU
– Statuetka BRAMA WOLNOŚCI oraz nagroda pieniężna Prezydenta Miasta Gdańska w wysokości 20.000 złotych brutto lub równowartość wyrażoną w walucie Euro/USD wg kursu NBP po potrąceniu należnego podatku dochodowego wg prawa finansowego w kraju fundującego nagrodę.
– Statuetka GDAŃSKIE DŹWIGI oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 złotych brutto dla laureata głównej nagrody w konkursie na najlepszy polski krótkometrażowy film fabularny ufundowana przez Fundację Gdańską.
NAGRODY GŁÓWNE, dla filmu dokumentalnego oraz polskiego krótkometrażowego filmu fabularnego, przyznaje dla ich reżyserów Jury powołane przez Radę Programowo-Artystyczną w uznaniu wartości artystycznych i realizacyjnych prezentowanych filmów.
– NAGRODA WIDZÓW Statuetka BRAMA WOLNOŚCI – przyznają wyłącznie widzowie w kinie przez głosowanie na dołączonych do karnetów kartach do głosowania.
Ta kategoria przypisana jest do konkursu filmów dokumentalnych oraz do konkursu polskich krótkometrażowych filmów fabularnych.
– Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym filmom wręczone będą dyplomy.

IV. SPRAWY KOŃCOWE
W ciągu 3 miesięcy od zakończenia Festiwalu Dyrektor Festiwalu przedstawi Radzie Programowo – Artystycznej sprawozdanie finansowe organizacji Festiwalu. Ewentualne nadwyżki przeznaczone będą na organizację Festiwalu w 2022 r.

Gdańsk DocFilm Festival
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

© 2013-24 Gdańsk DocFilm Festival

realizacja: Studio-a-Propos & Piotr Kawecki