TA STRONA UŻYWA PLIKÓW COOKIE w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Regulamin

Regulamin 18. edycji Gdańsk DocFilm Festiwal

  Gdańsk DocFilm Festiwal ma charakter międzynarodowy i jest konkursem filmów dokumentalnych oraz polskich krótkometrażowych filmów fabularnych poświęconych głównie:

 • sytuacji człowieka jako jednostki lub zbiorowości pracowników w środowisku pracy,
 • aktywności i rozwoju zawodowego w każdej postaci,
 • pasji i aktywności twórczej,
 • godności człowieka, etyki oraz poszanowania praw człowieka
  Celem Festiwalu jest:

 • zgromadzenie w jednym miejscu i czasie polskiej i zagranicznej twórczości o tematyce filmowej zgodnej z ideą Festiwalu
 • promocja polskiej i zagranicznej twórczości filmowej o tematyce zgodnej z ideą Festiwalu – twórcza konfrontacja filmów związanych z profilem Festiwalu
 • wyłonienie i nagradzanie najcenniejszych dzieł oraz ich twórców

I. ORGANIZACJA FESTIWALU
– Termin Festiwalu: 30.11.2020 – 02.12.2020 roku
– Miejsce prezentacji filmów: Nadbałtyckie Centrum Kultury /NCK/ ul. Korzenna 33/35,80 – 851 Gdańsk
– Producent Festiwalu: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej. 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24/19; website: www.gdff.pl
– Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Urząd Miasta Gdańska
– Nadzór nad Festiwalem sprawuje Rada Programowo-Artystyczna, /RP-A/.
RP-A powołuje 3 – osobowe Jury wraz z Przewodniczącym. Członkami Jury nie mogą być osoby zatrudnione na stałe lub czasowo w Biurze Organizatorów GDFF .
Organizatorzy Festiwalu pokrywają koszty pobytu i pracy członków jury – Producent Festiwalu powołuje Biuro Organizacyjne Festiwalu, które bezpośrednio wykonuje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu.

II. REALIZACJA FESTIWALU
– W konkursie biorą udział filmy dokumentalne z kraju i z zagranicy oraz krótkometrażowe filmy fabularne produkcji polskiej zgłoszone przez realizatorów lub producentów tych filmów.
– Termin zgłoszenia upływa 15.07.2020 r. O zakwalifikowaniu filmów do konkursu decyduje Rada Programowo-Artystyczna na wniosek powołanej przez siebie 3 osobowej Komisji Selekcyjnej dokonującej selekcji zgłoszonych filmów.
– Zgłaszający filmy dokumentalne zobowiązuje się zarejestrować film przez platformę Film Festival Life, od dnia 01 kwietnia 2020 do dnia 15 lipca 2020, gdzie wypełnia formularz rejestracyjny oraz wgra film.
– Zgłaszający polskie krótkometrażowe filmy fabularne zobowiązuje się zarejestrować swój film wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie od dnia 01 kwietnia 2020 do dnia 15 lipca 2020.
– Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom Festiwalu bezpłatnie.
– Do pokazów festiwalowych akceptowane są następujące nośniki: BluRay lub DCP (preferowany), 35mm, pliki H264, HDCAM

– Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone filmy wyprodukowane w latach 2018-2020.
– Kopia eksploatacyjna filmu zgłoszonego do konkursu, z chwilą zakończenia festiwalu wprowadzona zostanie do archiwum festiwalu.
– Zgłaszający film wyraża zgodę na nieodpłatne użycie wybranych przez Organizatora
18. GDFF fragmentów filmu o długości max. 30 sekund w celu promocji 18. GDFF
w przestrzeni imprezy festiwalowej w mediach i wydawnictwach 18. GDFF.
– Listę zaproszonych na festiwal gości polskich i zagranicznych, których koszty udziału
w festiwalu pokrywają Organizatorzy ustala Rada Artystyczna. Udział w festiwalu zaproszonych gości musi być potwierdzony do 10 listopada 2020 roku.
– Organizatorzy Festiwalu mogą zaprosić do udziału w Festiwalu osoby, których obecność uznają za ważną dla idei i przebiegu Festiwalu. Koszty pobytu gości na Festiwalu pokrywane są z funduszy imprezy.

III. NAGRODY REGULAMINOWE – NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU
– Statuetka BRAMA WOLNOŚCI oraz nagroda pieniężna Prezydenta Miasta Gdańska w wysokości 20.000 złotych brutto lub równowartość wyrażoną w walucie Euro/USD wg kursu NBP po potrąceniu należnego podatku dochodowego wg prawa finansowego w kraju fundującego nagrodę.
– Statuetka GDAŃSKIE DŹWIGI oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 złotych brutto dla laureata głównej nagrody w konkursie na najlepszy polski krótkometrażowy film fabularny ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
NAGRODY GŁÓWNE, dla filmu dokumentalnego oraz polskiego krótkometrażowego filmu fabularnego, przyznaje dla ich reżyserów Jury powołane przez Radę Programowo-Artystyczną w uznaniu wartości artystycznych i realizacyjnych prezentowanych filmów.
– NAGRODA WIDZÓW Statuetka BRAMA WOLNOŚCI – przyznają wyłącznie widzowie w kinie przez głosowanie na dołączonych do karnetów kartach do głosowania.
Ta kategoria przypisana jest do konkursu filmów dokumentalnych oraz do konkursu polskich krótkometrażowych filmów fabularnych.
– Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym filmom wręczone będą dyplomy.

IV. SPRAWY KOŃCOWE
W ciągu 3 miesięcy od zakończenia Festiwalu Dyrektor Festiwalu przedstawi Radzie Programowo – Artystycznej sprawozdanie finansowe organizacji Festiwalu. Ewentualne nadwyżki przeznaczone będą na organizację Festiwalu w 2021 r.

Gdańsk DocFilm Festival
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

© 2013-20 Gdańsk DocFilm Festival

realizacja: Studio-a-Propos & Piotr Kawecki